Vodja marketinga / Head of Marketing

Ljubljana, Slovenia

Ko se pridružiš naši Eurosender ekipi, to ni le nova služba. Postati del Eurosender-ja pomeni postati del ekipe, ki stoji za najsodobnejšimi poslovnimi priložnostmi v digitalni logistiki. Smo sodobna digitalna platforma, ki povezuje pošiljatelje in logistična podjetja po vsem svetu. Naše celovite rešitve nudijo širok nabor cenovno ugodnih storitev za vsako povpraševanje ter dostop do široke mreže ponudnikov logističnih storitev.

Eurosender ekipa raste hitro in premišljeno. Zgraditi želimo stabilno organizacijo, kjer bodo temeljne vrednote podjetja vedno na vidiku. Vaše delo bo potekalo v kolaborativni, drzni in progresivni ekipi posameznikov iz celotnega sveta, ki stremi k skupnemu poslanstvu opolnomočiti podjetja, da razširijo svoj obseg poslovanja in prevzamejo nadzor nad svojimi logističnimi procesi.

 

ZAUPALI TI BOMO NASLEDNJE ODGOVOROSTI:

 • vodenje ekip v marketinškem oddelku (SEO, PPC, E-Mail marketing, Lead-generation, splošni marketing),
 • priprava in implementacija marketinške strategije skupine Eurosender,
 • odgovornost za načrtovanje in pregled nad porabo proračuna za marketing,
 • uvajanje sprememb (change management) in zasledovanje cilja povečanja prodaje ob upoštevanju proračuna in vrednot podjetja,
 • skrb za motivacijo in razvoj kadrov v ekipi marketinga,
 • ciljno vodenje, implementacija in spremljanje ključnih KPI-jev (ROI, CPC, CPA, LTV) ter konstantno zavzemanje za njihov napredek,
 • aktivno sodelovanje z drugimi oddelki oddelki in vpliv na ključne strateške odločitve (uporabniška izkušnja, finance, cenovna politika, prodajni kanal...),
 • vzpostavljanje novih in razvijanje obstoječih partnerstev z dobavitelji, agencijami, in drugimi.

 

VEŠČINE, KI JIH PRIČAKUJEMO:

 • najmanj visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
 • tekoče znanje angleškega jezika (znanje slovenskega jezika je prednost),
 • najmanj 3 leta izkušenj z vodenjem ekipe vsaj 5 sodelavcev na področju marketinga,
 • najmanj 7 let izkušenj z delom v marketingu,
 • dobro poznavanje področja digitalnega marketinga,
 • dobro poznavanje metod merjenja učinkovitnosti (KPI) digitalnega marketinga ter izkušnje z njihovo uspešno implementacijo,
 • naravnanost k sprejemanju odločitev podkrepljenimi s podatki,
 • stik s sodobnimi marketinškimi trendi ter tehničnimi spremembami,
 • usmerjenost v rezultate in izboljšavo procesov,
 • pripravljenost na občasna službena potovanja.


PONUJAMO VEČ KOT LE NOV NAZIV:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem,
 • priložnost za profesionalni razvoj v mladem, hitro rastočem mednarodnem podjetju,
 • dinamično okolje, kjer so ideje dobrodošle in mnenja štejejo,
 • delo v povezani ekipi, ki jo sestavljajo sodelavci iz vseh koncev sveta,
 • sproščeno delovno atmosfero v naših novih pisarnah v Ljubljani,
 • redna petkova druženja s sodelavci ob jutranji kavi in rogljičkih,
 • potovanje dvakrat letno na službene dogodke,
 • fleksibilen delovnik v hibridnem delovnem okolju.


NA POTI DO NAŠE VIZIJE DIGITALIZIRATI LOGISTIKO UŽIVAMO, KER:

 • vemo, da bomo delali z izjemno ekipo, od katere se lahko učimo in ki stopi skupaj v težkih časih,
 • se nam zasvetijo oči ob misli, da stojimo ob boku največjim logističnim gigantom in posameznikom ter podjetjem zapleten logistični proces skrajšamo na nekaj klikov,
 • z veseljem prihajamo v čisto nove pisarne v Ljubljani in Luksemburgu, kjer imamo poleg sodobnega delovnega okolja tudi prostor za druženje in sprostitev,
 • se družimo na rednih team-buildingih in vsak petek na skupnem zajtrku poskrbimo za predstavitev pomembnih uspehov in seveda za dnevno dozo smeha,
 • se ob pogovoru s sodelavci iz različnih držav in kontinentov vsak dan počutimo, kot da bi prepotovali del sveta,
 • se zavedamo, da s tem, ko hitro rastemo kot podjetje, hitro rastejo tudi priložnosti za osebni karierni razvoj vsakega od nas.

V kolikor ste zainteresirani, pošljite svoj CV v angleškem jeziku. Vsi kandidati bodo intervjuvani v angleščini. 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


With Eurosender, you don’t simply start a new job. When you join us, you become a member of the team behind digital logistics. We are a modern digital platform that connects shippers and logistics companies worldwide. Our centralized solutions cater to every logistics requirement, providing access to the best transporters at discounted rates.

We are growing our organization at a fast pace while building it solidly with our core values always in sight. That means you will work with a collaborative, bold, and progressive team of individuals from all over the world on a mission to empower businesses to expand their reach and take full control of their logistics processes.


RESPONSIBILITIES WE WILL TRUST YOU WITH

 • managing teams in the marketing department (SEO, PPC, E-Mail marketing, Lead-generation, general marketing),
 • preparation and implementation of the company's marketing strategy,
 • responsibility for planning and overseeing the use of the marketing budget,
 • change management and pursuit of the objective of increasing sales, taking into account the budget and the company's values,
 • motivation and development of the marketing team,
 • target management, implementation, and monitoring of key KPIs (ROI, CPC, CPA, LTV) and constant commitment to their progress,
 • establishing new and developing existing partnerships with suppliers, agencies, and others.


SKILLS WE WOULD LIKE YOU TO BRING TO THE TEAM 

 • a minimum of a university degree in marketing,
 • fluency in English (knowledge of Slovenian is a plus),
 • at least 3 years experience managing a team of at least 5 people in the marketing area,
 • at least 7 years experience working in marketing,
 • good knowledge of digital marketing,
 • good knowledge of digital marketing performance measurement methods (KPIs) and experience in the successful implementation of them,
 • decision-making based on the data,
 • knowledge of current marketing trends and technical changes,
 • results orientation and process improvement,
 • occasional travel for work.


WE OFFER YOU MORE THAN JUST A NEW JOB TITLE 

 • flexible working time,
 • flexible work location (opportunity to work from home 2 days in a week),
 • budget for learning and development,
 • an opportunity to grow together with a young and expanding international company,
 • a dynamic and fast-paced environment where your ideas and opinions count,
 • an opportunity to work in a very connected international team that sticks together in challenging times,
 • fun and informal vibe in our spacious offices with weekly Friday croissants gatherings,
 • occasional business trips as part of various events connecting our international team multiple times per year,
 • other perks, depending on office location.


THIS IS WHY ARE WE EXCITED ABOUT DIGITALISING LOGISTICS TOGETHER 

 • We are excited about the thought of standing side by side with global logistics giants and making sure we reduce the complex logistics process to a few clicks,
 • We really enjoy working together and we know we can count on each other in challenging times.
 • We feel good in our brand-new offices in Ljubljana and Luxembourg,
 • We enjoy learning about each other at regular team buildings and every Friday at Friday Croissants.
 • Talking to colleagues from different countries and continents makes us feel like we are travelling every day.
 • We are aware that as we grow rapidly as a company, the opportunities for the personal career development of each of us also grow exponentially.


If you are interested, send your CV in English. All candidates will be interviewed in English.

Vodja marketinga / Head of Marketing

Job description

Vodja marketinga / Head of Marketing

Personal information
Professional data