Vodja ekipe v sektorju operative / Customer Support Supervisor

Ljubljana, Slovenia

Ko se pridružiš naši Eurosender ekipi, to ni le nova služba. Postati del Eurosender-ja pomeni postati del ekipe, ki stoji za najsodobnejšimi poslovnimi priložnostmi v digitalni logistiki. Smo sodobna digitalna platforma, ki povezuje pošiljatelje in logistična podjetja po vsem svetu. Naše celovite rešitve nudijo širok nabor cenovno ugodnih storitev za vsako povpraševanje ter dostop do široke mreže ponudnikov logističnih storitev. 

Eurosender ekipa raste hitro in premišljeno. Zgraditi želimo stabilno organizacijo, kjer bodo temeljne vrednote podjetja vedno na vidiku. Vaše delo bo potekalo v kolaborativni, drzni in progresivni ekipi posameznikov iz celotnega sveta, ki stremi k skupnemu poslanstvu opolnomočiti podjetja, da razširijo svoj obseg poslovanja in prevzamejo nadzor nad svojimi logističnimi procesi.  

ZAUPALI TI BOMO NASLEDNJE ODGOVORNOSTI: 

 • načrtovanje in organizacija dela znotraj ekipe za pomoč uporabnikov,
 • izvajanje usposabljanja zaposlenih v ekipi,
 • komunikacija s strankami preko telefona, elektronske pošte ali drugih medijev,
 • svetovanje strankam o izbiri primerne logistične storitve,
 • komuniciranje s poslovnimi partnerji,
 • oddajanje naročil za izvajanje logističnih storitev,
 • koordinacija izvajanja logističnih storitev,
 • izvajanje drugih del po navodilih nadrejenih.

VEŠČINE, KI JIH PRIČAKUJEMO: 

 • zaključena najmanj (V.) stopnja izobrazbe,
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu,
 • veselje do dela z ljudmi in potrpežljivost pri komunikaciji s strankami,
 • zanesljivost, vestnost in pozitivna naravnanost,
 • aktivno znanje angleščine, znanje drugega tujega jezika predstavlja prednost.


PONUJAMO VEČ KOT LE NOV NAZIV: 

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem,
 • priložnost za profesionalni razvoj v mladem, hitro rastočem mednarodnem podjetju,
 • dinamično okolje, kjer so ideje dobrodošle in mnenja štejejo,
 • delo v povezani ekipi, ki jo sestavljajo sodelavci iz vseh koncev sveta,
 • sproščeno delovno atmosfero v naših novih pisarnah v Ljubljani,
 • redna petkova druženja s sodelavci ob jutranji kavi in rogljičkih.


NA POTI DO NAŠE VIZIJE DIGITALIZIRATI LOGISTIKO UŽIVAMO, KER:   
 • vemo, da bomo delali z izjemno ekipo, od katere se lahko učimo in ki stopi skupaj v težkih časih,
 • se nam zasvetijo oči ob misli, da stojimo ob boku največjim logističnim gigantom in posameznikom ter podjetjem zapleten logistični proces skrajšamo na nekaj klikov,
 • z veseljem prihajamo v čisto nove pisarne v Ljubljani in Luksemburgu, kjer imamo poleg sodobnega delovnega okolja tudi prostor za druženje in sprostitev,
 • se družimo na rednih team-buildingih in vsak petek na skupnem zajtrku poskrbimo za predstavitev pomembnih uspehov in seveda za dnevno dozo smeha,
 • se ob pogovoru s sodelavci iz različnih držav in kontinentov vsak dan počutimo, kot da bi prepotovali del sveta,
 • se zavedamo, da s tem, ko hitro rastemo kot podjetje, hitro rastejo tudi priložnosti za osebni karierni razvoj vsakega od nas.


V kolikor ste zainteresirani, pošljite svoj CV v angleškem jeziku. Vsi kandidati bodo intervjuvani v angleščini. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


With Eurosender, you don’t simply start a new job. When you join us, you become a member of the team behind digital logistics. We are a modern digital platform that connects shippers and logistics companies worldwide. Our centralised solutions cater to every logistics requirement, providing access to the best transporters at discounted rates. 

We are growing our organization at a fast pace while building it solidly with our core values always in sight. That means you will work with a collaborative, bold, and progressive team of individuals from all over the world on a mission to empower businesses to expand their reach and take full control of their logistics processes.  


RESPONSIBILITIES WE WILL TRUST YOU WITH 

 • planning and organizing the work of the customer support team,
 • provide training for the team's staff,
 • communicating with customers by phone, email or other media,
 • advising customers on the choice of the appropriate logistics service,
 • communicating with business partners,
 • placing orders for transport with logistics services,
 • coordinating the provision of logistics services,
 • carrying out other work as directed by your superiors.

SKILLS WE WOULD LIKE YOU TO BRING TO THE TEAM 

 • have completed at least (V.) level of education,
 • at least one year professional experience in a comparable function,
 • a joy for working with people and patience when communicating with clients,
 • reliability, conscientiousness and a positive attitude,
 • an active knowledge of English, a knowledge of another foreign language would be an advantage.


WE OFFER YOU MORE THAN JUST A NEW JOB TITLE 

 • Fun and informal vibe in our attractive new offices,
 • budget for learning and development, 
 • an opportunity to grow together with a young and expanding international company, 
 • a dynamic and fast-paced environment where your ideas and opinions count, 
 • an opportunity to work in a very connected international team that sticks together in challenging times, 
 • fun and informal vibe in our spacious offices with weekly Friday croissants gatherings.


THIS IS WHY ARE WE EXCITED ABOUT DIGITALISING LOGISTICS TOGETHER 
 • We are excited about the thought of standing side by side with global logistics giants and making sure we reduce the complex logistics process to a few clicks, 
 • We really enjoy working together and we know we can count on each other in challenging times. 
 • We feel good in our brand-new offices in Ljubljana and Luxembourg, 
 • We enjoy learning about each other at regular team buildings and every Friday at Friday Croissants.
 • Talking to colleagues from different countries and continents makes us feel like we are traveling every day, 
 • We are aware that as we grow rapidly as a company, the opportunities for the personal career development of each of us also grow exponentially. 

 

If you are interested, send your CV in English. All candidates will be interviewed in English.

Vodja ekipe v sektorju operative / Customer Support Supervisor

Job description

Vodja ekipe v sektorju operative / Customer Support Supervisor

Personal information
Professional data