Specialist za kakovost v operativi / Quality Control Specialist

Ljubljana, Slovenia

Ko se pridružiš naši Eurosender ekipi, to ni le nova služba. Postati del Eurosender-ja pomeni postati del ekipe, ki stoji za najsodobnejšimi poslovnimi priložnostmi v digitalni logistiki. Smo sodobna digitalna platforma, ki povezuje pošiljatelje in logistična podjetja po vsem svetu. Naše celovite rešitve nudijo širok nabor cenovno ugodnih storitev za vsako povpraševanje ter dostop do široke mreže ponudnikov logističnih storitev.

Eurosender ekipa raste hitro in premišljeno. Zgraditi želimo stabilno organizacijo, kjer bodo temeljne vrednote podjetja vedno na vidiku. Vaše delo bo potekalo v kolaborativni, drzni in progresivni ekipi posameznikov iz celotnega sveta, ki stremi k skupnemu poslanstvu opolnomočiti podjetja, da razširijo svoj obseg poslovanja in prevzamejo nadzor nad svojimi logističnimi procesi.

ZAUPALI TI BOMO NASLEDNJE ODGOVORNOSTI 

 • Pomoč pri razvoju in izvajanju postopkov spremljanja kakovosti v operativnem oddelku,
 • spremljanje komunikacije s strankami (po telefonu, elektronski pošti ali drugih medijih) v operativnem oddelku,
 • ocenjevanje in točkovanje komunikacije s strankami,
 • ugotavljanje napak in pomanjkljivosti v komunikaciji s strankami,
 • dokumentiranje in poročanje o rezultatih,
 • zagotavljanje povratnih informacij in usposabljanj za osebje v operativnem oddelku,
 • pomoč pri pripravi gradiva za usposabljanje.

VEŠČINE, KI JIH PRIČAKUJEMO

 • delovne izkušnje s strankami vsaj 1 leto,
 • tekoče znanje angleščine, znanje drugega tujega jezika predstavlja prednost,
 • odlične sposobnosti zbiranja in analize podatkov,
 • dobre komunikacijske spretnosti, ustne in pisne,
 • usmerjenost v podrobnosti in ukrepanje.

PONUJAMO VEČ KOT LE NOV NAZIV:

 • priložnost za profesionalni razvoj v mladem, hitro rastočem mednarodnem podjetju,
 • dinamično okolje, kjer so ideje dobrodošle in mnenja štejejo,
 • delo v povezani ekipi, ki jo sestavljajo sodelavci iz vseh koncev sveta,
 • sproščeno delovno atmosfero v naših novih pisarnah v Ljubljani,
 • redna petkova druženja s sodelavci ob jutranji kavi in rogljičkih,
 • izleti in druženja z mednarodno ekipo na teambulding dogodkih nekajkrat letno.

NA POTI DO NAŠE VIZIJE DIGITALIZIRATI LOGISTIKO UŽIVAMO, KER:  

 • vemo, da bomo delali z izjemno ekipo, od katere se lahko učimo in ki stopi skupaj v težkih časih,
 • se nam zasvetijo oči ob misli, da stojimo ob boku največjim logističnim gigantom in posameznikom ter podjetjem zapleten logistični proces skrajšamo na nekaj klikov,
 • z veseljem prihajamo v čisto nove pisarne v Ljubljani in Luksemburgu, kjer imamo poleg sodobnega delovnega okolja tudi prostor za druženje in sprostitev,
 • se družimo na rednih team-buildingih in vsak petek na skupnem zajtrku poskrbimo za predstavitev pomembnih uspehov in seveda za dnevno dozo smeha,
 • se ob pogovoru s sodelavci iz različnih držav in kontinentov vsak dan počutimo, kot da bi prepotovali del sveta,
 • se zavedamo, da s tem, ko hitro rastemo kot podjetje, hitro rastejo tudi priložnosti za osebni karierni razvoj vsakega od nas.

----------------------------------------------------------------------------------------
 

With Eurosender, you don’t simply start a new job. When you join us, you become a member of the team behind digital logistics .We are a modern digital platform that connects shippers and logistics companies worldwide. Our centralised solutions cater to every logistics requirement, providing access to the best transporters at discounted rates.

We are growing our organization at a fast pace while building it solidly with our core values always in sight. That means you will work with a collaborative, bold, and progressive team of individuals from all over the world on a mission to empower businesses to expand their reach and take full control of their logistics processes.

RESPONSIBILITIES WE WILL TRUST YOU WITH 

 • Assist in the development and implementation of quality monitoring procedures in the Operations Department,
 • monitoring communication with customers (via telephone, e-mail or other media) in the Operations Department,
 • assessing and scoring customer communication in the Operations Department,
 • identification of errors and shortcomings in customer communication,
 • documenting and reporting on results,
 • providing feedback and coaching sessions to Operations staff,
 • suggesting operational and process improvements,
 • assisting in the development of training material.

SKILLS WE WOULD LIKE YOU TO BRING TO THE TEAM

 • Working experience with customers at least 1 year,
 • ability to use experience to analyse data to drive root cause elimination and process improvement,
 • English at Advanced level, another language is a plus,
 • excellent data collection and analysis skills,
 • good communication skills, both verbal and written,
 • comfortable in different roles, sometimes supporting, sometimes leading.
 • detail- and action-oriented.

WE OFFER YOU MORE THAN JUST A NEW JOB TITLE

 • budget for learning and development,
 • an opportunity to grow together with a young and expanding international company,
 • a dynamic and fast-paced environment where your ideas and opinions count,
 • an opportunity to work in a very connected international team that sticks together in challenging times,
 • fun and informal vibe in our spacious offices with weekly Friday croissants gatherings,
 • occasional business trips as part of various events connecting our international team multiple times per year,
 • other perks, depending on office location.

WHY ARE WE EXCITED ABOUT DIGITALISING LOGISTICS TOGETHER? 

 • We are excited about the thought of standing side by side with global logistics giants and making sure we reduce the complex logistics process to a few clicks,
 • We really enjoy working together and we know we can count on each other in challenging times,
 • We feel good in our brand-new offices in Ljubljana and Luxembourg,
 • We enjoy learning about each other at regular team buildings and every Friday at Friday Croissants.
 • Talking to colleagues from different countries and continents makes us feel like we are travelling every day,
 • We are aware that as we grow rapidly as a company, the opportunities for the personal career development of each of us also grow exponentially.


Specialist za kakovost v operativi / Quality Control Specialist

Job description

Specialist za kakovost v operativi / Quality Control Specialist

Personal information
Professional data