Senior SEO Specialist

Ljubljana, Slovenia

Ko se pridružiš naši Eurosender ekipi, to ni le nova služba. Postati del Eurosender-ja pomeni postati del ekipe, ki stoji za najsodobnejšimi poslovnimi priložnostmi v digitalni logistiki. Smo sodobna digitalna platforma, ki povezuje pošiljatelje in logistična podjetja po vsem svetu. Naše celovite rešitve nudijo širok nabor cenovno ugodnih storitev za vsako povpraševanje ter dostop do široke mreže ponudnikov logističnih storitev.  

Eurosender ekipa raste hitro in premišljeno. Zgraditi želimo stabilno organizacijo, kjer bodo temeljne vrednote podjetja vedno na vidiku. Vaše delo bo potekalo v kolaborativni, drzni in progresivni ekipi posameznikov iz celotnega sveta, ki stremi k skupnemu poslanstvu opolnomočiti podjetja, da razširijo svoj obseg poslovanja in prevzamejo nadzor nad svojimi logističnimi procesi.  

ZAUPALI TI BOMO NASLEDNJE ODGOVORNOSTI:

 • učinkovito analizo in izvedbo aktivnosti povezanih z SEO kanalom,
 • izvedba in konstantne izboljšave na vseh ključnih področjih SEO,
 • spremljanje spletnih trendov in uvajanje modernih spletnih trženjskih orodji in metod, 
 • dnevno spremljanje spletne analitike z namenom nenehnih izboljšav uporabniške izkušnje in povišanja prometa.   

VEŠČINE, KI JIH PRIČAKUJEMO:

 • 3+ let izkušenj na področju SEO, s potrjenimi rezultati izboljšanja pozicije v Google,
 • analitične sposobnosti ter izkušnje pri uporabi orodij kot so Google Analytics, SEMrush, Ahrefs ali podobno,
 • odlično razumevanje Google algoritma ter strategij rangiranja in najboljših praks SEO,
 • izkušnje z orodji za optimizacijo spletnih strani in orodji za raziskovanje ključnih besed, 
 • sposobnost reševanja problemov in sposobnost dela pod pritiskom, 
 • znanje HTML/CSS in upravljanje spletnih strani,
 • izobrazba iz marketinga, informatike ali sorodnega področja predstavlja prednost.   

PONUJAMO VEČ KOT LE NOV NAZIV:

 • priložnost za profesionalni razvoj v hitro rastočem mednarodnem podjetju,
 • dinamično okolje, kjer so ideje dobrodošle in mnenja štejejo,
 • delo v povezani ekipi, ki jo sestavljajo sodelavci iz vseh koncev sveta,
 • sproščeno delovno atmosfero v naših novih pisarnah v Ljubljani,
 • redna petkova druženja s sodelavci ob jutranji kavi in rogljičkih,
 • fleksibilni delavnik.

NA POTI DO NAŠE VIZIJE DIGITALIZIRATI LOGISTIKO UŽIVAMO, KER:  

 • vemo, da bomo delali z izjemno ekipo, od katere se lahko učimo in ki stopi skupaj v težkih časih,
 • ponosno stojimo ob boku največjim logističnim gigantom in posameznikom ter podjetjem zapleten logistični proces skrajšamo na nekaj klikov,
 • z veseljem prihajamo v čisto nove pisarne v Ljubljani in Luksemburgu, kjer imamo poleg sodobnega delovnega okolja tudi prostor za druženje in sprostitev,
 • se družimo na rednih team-buildingih in vsak petek na skupnem zajtrku poskrbimo za predstavitev pomembnih uspehov in seveda za dnevno dozo smeha,
 • se ob pogovoru s sodelavci iz različnih držav in kontinentov vsak dan počutimo, kot da bi prepotovali del sveta,
 • se zavedamo, da s tem, ko hitro rastemo kot podjetje, hitro rastejo tudi priložnosti za osebni karierni razvoj vsakega od nas.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


With Eurosender, you don’t simply start a new job. When you join us, you become a member of the team behind digital logistics .We are a modern digital platform that connects shippers and logistics companies worldwide. Our centralised solutions cater to every logistics requirement, providing access to the best transporters at discounted rates.  

We are growing our organization at a fast pace while building it solidly with our core values always in sight.  That means you will work with a collaborative, bold, and progressive team of individuals from all over the world on a mission to empower businesses to expand their reach and take full control of their logistics processes.

RESPONSIBILITIES WE WILL TRUST YOU WITH

 • Develop and execute SEO strategies that include keyword research, content optimization, link building, and technical SEO enhancements, 
 • effective analysis and implementation of activities related to the SEO channel, 
 • execution and constant improvements in all key areas of SEO,
 • stay up to date with the latest SEO trends, Google algorithm updates, and industry best practices, 
 • collaborate with content creators and web developers to ensure SEO best practices are implemented, 
 • optimize website conversion rates by analyzing user interaction data, implementing A/B testing, and adjusting SEO strategies to improve the conversion funnel, 
 • report on performance metrics, providing insights and recommendations for continuous improvement. 

SKILLS WE WOULD LIKE YOU TO BRING TO THE TEAM

 • 3+ years of experience in SEO, with a proven track record of improving search rankings and driving traffic and engagement, 
 • strong analytical skills, with experience in Google Analytics, SEMrush, Ahrefs, or similar tools,  
 • excellent understanding of search engine algorithms, ranking strategies, and SEO best practices,  
 • experience with website optimization tools and keyword research tools, 
 • strong problem-solving skills and the ability to work under pressure, 
 • knowledge of HTML/CSS and website administration, 
 • bachelor's degree in marketing, Information Technology is a plus. 

WE OFFER YOU MORE THAN JUST A NEW JOB TITLE

 • Fun and informal vibe in our attractive new offices,
 • budget for development,
 • an opportunity to grow together with an internationally expanding company,
 • a dynamic and fast-paced environment where your ideas and opinions count,
 • an opportunity to work in a very connected international team that sticks together in challenging times,
 • modern and progressive tech equipment.

THIS IS WHY ARE WE EXCITED ABOUT DIGITALISING LOGISTICS TOGETHER

 • We proudly stand alongside the biggest logistics giants and making sure we reduce the complex logistics process to a few clicks,
 • We really enjoy working together and we know we can count on each other in challenging times.
 • We feel good in our brand-new offices in Ljubljana and Luxembourg,
 • We enjoy learning about each other at regular team buildings and every Friday at Friday Croissants.
 • Talking to colleagues from different countries and continents makes us feel like we are travelling every day,
 • We are aware that as we grow rapidly as a company, the opportunities for the personal career development of each of us also grow exponentially.

Senior SEO Specialist

Job description

Senior SEO Specialist

Personal information
Professional data