QA engineer

Ljubljana, Slovenia


QA engineer


We invite a curious and proactive candidate, who sees the challenge in discovering software improvements to join our international team!


If you're great at: 

 • Creating and executing manual test scenarios for new functionalities of our web portal,
 • Paying attention to positive user experience,
 • Finding improvements and optimizing the challenges of software testing,
 • Collaborating with the rest of the team of sw developers and other stakeholders in order to best, understand user requirements,
 • Preparing test analyzes,
 • Communicating about complex problems in a simple and transparent manner in English.


…as a person you are defined by:

 • Creative thinking, which allows you to capture all the possibilities of user interaction with the software,
 • The ability to see things from a different perspective,
 • Perseverance and patience, which makes you find key improvements,
 • Enthusiasm over technology,
 • Attention to detail,
 • Self-initiative and innovation.


and you'd like to enjoy:

 • Working in new modern offices in Ljubljana and occasional work from home,
 • Additional training to get even better,
 • Flexible work and community.


….then we will be happy to have you in our team!

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


QA inženir

V svojo mednarodno ekipo vabimo radovednega in proaktivnega kandidata, ki vidi izziv v odkrivanju programskih izboljšav.

Smo sodobno hitrorastoče mednarodno podjetje in vodilni evropski spletni portal za naročila kurirskih storitev, ki svoje storitve ponuja že v 27 evropskih državah.


Če se odlično znajdeš pri….

 • kreiranju in izvedbi testnih scenarijev za nove funkcionalnosti našega spletnega portala,
 • prepoznavanju odstopanj od pozitivne uporabniške izkušnje,
 • poročanju o postopku reprodukcije napak in rezultatih testiranj,
 • iskanju izboljšav in se optimistično lotiš vseh izzivov, ki jih prinaša testiranje programske opreme,
 • sodelovanju oz. komunikaciji s preostalo ekipo razvijalcev in drugih deležnikov z namenom boljšega razumevanja uporabniških zahtev,
 • pripravi analiz testiranj,
 • komuniciranju o kompleksnih problemih na enostaven in pregleden način v angleškem jeziku


…kot osebo te odlikuje

 • kreativno razmišljanje, ki ti omogoča zajeti vse možnosti interakcije uporabnika s programsko opremo,
 • sposobnost videnja stvari iz drugačne perspective,
 • vztrajnost in potrpežljivost, zaradi česar najdeš ključne izboljšave,
 • navdušenost nad tehnologijo,
 • pozornost na podrobnosti,
 • samoiniciativnost in inovativnost


…in bi rad užival

 • pri delu v novih sodobnih prostorih v Ljubljani in občasnem delu od doma,
 • v dodatnih izobraževanjih, da postaneš še boljši,
 • v fleksibilnem delavniku in skupnih druženjih


…potem te z veseljem sprejmemo v našo ekipo!

Tell your friends about this position

Personal information
Professional data