Asistent/-ka direktorju logistike / Personal Assistant to the Director of Logistics

Ljubljana, Slovenia

Asistent/-ka direktorju logistike (m/ž)

 

Ko se pridružiš naši Eurosender ekipi, to ni le nova služba. Postati del Eurosender-ja pomeni postati del ekipe, ki stoji za najsodobnejšimi poslovnimi priložnostmi v digitalni logistiki. Smo sodobna digitalna platforma, ki povezuje pošiljatelje in logistična podjetja po vsem svetu. Naše celovite rešitve nudijo širok nabor cenovno ugodnih storitev za vsako povpraševanje ter dostop do široke mreže ponudnikov logističnih storitev.

Eurosender ekipa raste hitro in premišljeno. Zgraditi želimo stabilno organizacijo, kjer bodo temeljne vrednote podjetja vedno na vidiku. Vaše delo bo potekalo v kolaborativni, drzni in progresivni ekipi posameznikov iz celotnega sveta, ki stremi k skupnemu poslanstvu opolnomočiti podjetja, da razširijo svoj obseg poslovanja in prevzamejo nadzor nad svojimi logističnimi procesi.


O POZICIJI

Asistent direktorja logistike (PA) je desna roka direktorja logistike – skrbi za širok spekter nalog, od administrativnih (organizacija potovanj, vodenje urnika, organizacija sestankov, pisanja poročil in zapisnikov), preko razvojnih (vzpostavljanje kontakta z novimi dobavitelji, osnovne prezentacije, urejanje sestankov za direktorja) do strateških (analize, predlogi sprememb, optimizacija procesov, zmanjševanje stroškov, priprava izhodišč za pogajanja).

Vloga zahteva veliko prilagodljivosti in iznajdljivosti, širok spekter delovnih nalog pa je hkrati tudi zagotovilo za dinamično delo z veliko priložnostmi za učenje.

Vloga je pisana na kožo ambiciozni osebi, ki širok razpon dela vidi kot izziv, možnost za učenje, ter nabiranje celovitih izkušenj v celotni organizacijski strukturi podjetja in zunaj nje.

 

ZAUPALI TI BOMO NASLEDNJE ODGOVOROSTI:

 • skrb za dokumentarno urejenost poslovanja,
 • organizacija dela oddelka, koordinacija urnikov, sledenje projektom, priprava poročil,
 • vzpostavljanje stika z novimi dobavitelji, vodenje odnosov z obstoječimi ter reševanje manj strateških izzivov,
 • implementacija razvojih projektov in nalog,
 • priprava cenovnih analiz,
 • priprava analiz o poslovanju z dobavitelji,
 • nadomeščanje sodelavcev – organizatorjev prevozov,
 • nadomeščanje sodelavcev – vodje projektov,
 • pomoč pri organizaciji dogodkov, izobraževanj ter poslovnih potovanj,
 • natančno in ažurno vodenje različnih evidenc in arhiva.


VEŠČINE, KI JIH PRIČAKUJEMO:

 • sposobnost hitrega, učinkovitega dela na več projektih hkrati,
 • proaktivno zaznavanje in samostojno reševanje problemov, še preden so ti obče znani;
 • profesionalen in potrpežljiv pristop h komunikaciji,
 • odlično znanje angleščine, znanje slovenskega jezika in drugih tujih jezikov predstavlja prednost,
 • kreativnost pri reševanju kompleksnih problemov in proaktivnost,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • veščine učinkovitega upravljanja s časom in postavljanja prioritet,
 • sposobnost hitrega učenja in samostojnost,
 • računalniška pismenost,
 • občutek za urejenost in čistočo.

 

PONUJAMO VEČ KOT LE NAZIV:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem,
 • delo v hitro rastočem mednarodnem podjetju,
 • prijeten kolektiv sodelavcev iz različnih koncev sveta,
 • stabilen in urejen delovni čas,
 • kreativno okolje, kjer tvoje ideje in mnenje štejejo,
 • redna petkova druženja s sodelavci ob jutranji kavi in rogljičkih.

 

NA POTI DO NAŠE VIZIJE DIGITALIZIRATI LOGISTIKO UŽIVAMO, KER:

 • vemo,da bomo delali z izjemo ekipo,od katere se lahko učimo in ki stopi skupaj v težkih časih,
 • se nam zasvetijo oči ob misli, da stojimo ob boku največjim logističnim gigantom in posameznikom ter podjetjem zapleten logistični proces skrajšamo na nekaj klikov,
 • z veseljem prihajamo v čisto nove pisarne v Ljubljani, kjer imamo poleg sodobnega delovnega okolja tudi prostor za druženje in sprostitev,
 • se družimo na rednih team-buildingih in vsak petek na skupnem zajtrku poskrbimo za kroženje pomembnih mejnikov in seveda za dnevno dozo smeha,
 • se ob pogovoru s sodelavci iz različnih držav in celin vsak dan počutimo, kot da bi prepotovali del sveta,
 • se zavedamo, da s tem, ko hitro rastemo kot podjetje, hitro rastejo tudi priložnosti za osebni karierni razvoj vsakega od nas.

  V kolikor ste zainteresirani, pošljite svoj CV v angleškem jeziku. Vsi kandidati bodo intervjuvani v angleščini.


                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  With Eurosender, you don’t simply start a new job. When you join us, you become a member of the team behind digital logistics. We are a modern digital platform that connects shippers and logistics companies worldwide. Our centralised solutions cater to every logistics requirement, providing access to the best transporters at discounted rates.   

  We are growing our organization at a fast pace while building it solidly with our core values always in sight. That means you will work with a collaborative, bold, and progressive team of individuals from all over the world on a mission to empower businesses to expand their reach and take full control of their logistics processes. 


  ABOUT OUT TEAM

  The Assistant to the Director of Logistics (PA) is the right-hand man of the Director of Logistics and is responsible for a wide range of tasks, from administrative (organizing travel, managing the schedule, organizing meetings and writing reports), business development (contacting new suppliers, basic presentations, arranging meetings for the Director), to strategic (analyses, proposing changes, optimising processes, reducing costs, preparing negotiating positions).

  The role requires a great deal of flexibility and resourcefulness, but the wide range of tasks also ensures a dynamic work environment with plenty of opportunities to learn.

  The role is suited for an ambitious person who sees the wide range of work as a challenge, an opportunity to learn, and gain comprehensive experience across the whole organizational structure of the company and beyond.


  RESPONSIBILITIES WE WILL TRUST YOU WITH  

 • organizing the department's work, coordinating schedules, tracking projects, preparing reports, 
 • contacting new suppliers, managing relationships with existing suppliers and dealing with less strategic challenges, 
 • implementing development projects and tasks, 
 • preparing price and suppliers performance analyses, 
 • covering for coworkers – transport organizers and project managers,  
 • assisting in the organisation of events, training and business trips, 
 • maintenance and accurate record keeping. 

  SKILLS WE WOULD LIKE YOU TO BRING TO THE TEAM

 • the ability to work quickly and efficiently on several projects at the same time,  
 • proactively perceiving and solving problems,  
 • professional and patient approach to communication,  
 • excellent knowledge of English, knowledge of Slovenian and other foreign languages is a plus,  
 • creativity in solving complex problems,  
 • analytical thinking,  
 • effective time management and priority-setting skills,  
 • ability to learn quickly. 

  WE OFFER YOU MORE THAN JUST A NEW JOB TITLE

 • flexible working time,  
 • budget for learning and development,  
 • an opportunity to grow together with a young and expanding international company,  
 • a dynamic and fast-paced environment where your ideas and opinions count,  
 • an opportunity to work in a very connected international team that sticks together in challenging times,  
 • fun and informal vibe in our spacious offices with weekly Friday croissants gatherings,   
 • occasional business trips as part of various events connecting our international team multiple times per year,  
 • other perks, depending on office location.  

  THIS IS WHY ARE WE EXCITED ABOUT DIGITALISING LOGISTICS TOGETHER

 • We are excited about the thought of standing side by side with global logistics giants and making sure we reduce the complex logistics process to a few clicks,   
 • We really enjoy working together and we know we can count on each other in challenging times.   
 • We feel good in our brand-new offices in Ljubljana and Luxembourg,   
 • We enjoy learning about each other at regular team buildings and every Friday at Friday Croissants.   
 • Talking to colleagues from different countries and continents makes us feel like we are travelling every day,   
 • We are aware that as we grow rapidly as a company, the opportunities for the personal career development of each of us also grow exponentially. 


  If you are interested, send your CV in English. All candidates will be interviewed in English.


Asistent/-ka direktorju logistike / Personal Assistant to the Director of Logistics

Job description

Asistent/-ka direktorju logistike / Personal Assistant to the Director of Logistics

Personal information
Professional data